Wil van Rijn en Toon van Hoeij

exposeren in de maand maart
in ”de Heemkamer” Rogstraat 12 in Herpen.

De lopende expositie is per direct, i.v.m. het coronavirus, stopgezet.

Of de expositie op een andere tijd weer doorgaat wordt in overweging genomen. U wordt hierover geïnformeerd.

Dank voor de genomen moeite