.
Bestuur/Contact

contactWil van Rijn (voorzitter/secretaris)

Telefoon: 0412-480545/06-10364436

e-mailadres: wvanrijn8@gmail.com

Nico Ulrich (penningmeester)

Telefoon: 0486-412438

e-mailadres:  n.ulrich@ziggo.nl

 

Contactpersoon:

Wil van Rijn;

Telefoon: 0412-480545/06-10364436

e-maildres: wvanrijn8@gmail.com