Ravensteinse Schildersdagen

Schilderen op de mooiste plekjes in Ravenstein op woensdag 30, donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september 2017 
voor amateurschilders en – tekenaars onder professionele begeleiding

 

De Ravensteinse schildersdagen is sinds 2000 een niet meer uit Ravenstein weg te denken activiteit voor kunstenaars. Jaarlijks komen, in de maand juni, veel kunstenaars uit den lande naar Ravenstein.

Dit jaar neemt voor het eerst het Kunstenaars Collectief Ravenstein (KuCoRa) de organisatie van het evenement over van het voormalige bestuur van de Ravensteinse schildersdagen. Wij zijn het voormalige bestuur zeer erkentelijk voor de prettige wijze waarop de overdracht heeft plaatsgevonden.
.

 


Doet u ook mee aan de 18e Ravensteinse Schildersdagen voor amateurschilders en –tekenaars?

Wij ontvangen u graag elke dag van 9.30 tot 17.00 uur in het atelier van KuCoRa, gelegen achter de brandweerkazerne, Schaafdries 2 in Ravenstein.  

Bij de ontvangst en tijdens de dagelijkse afsluitende werkbespreking zorgen wij voor “een natje en een droogje”. Veder is er voor u alle dagen de gehele dag gratis onbeperkt koffie en thee in het atelier van KuCoRa.

U brengt schilder- en/of tekenspullen mee en een lunchpakket voor het middaguur.

Ravenstein heeft veel te bieden: grachten – monumentale panden – pittoreske stadsgezichten – rivier de Maas. U kunt werken in uw favoriete techniek en als u dat wenst onder deskundige begeleiding.
In de 17 voorgaande jaren waren er diverse deelnemers die voor de 15e keer meededen aan dit gezellige en leerzame evenement.
voor meer informatie over deze schildersdagen  lees verder
Wij  organiseren een expositie van de  gemaakte werken. U wordt zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd voor wat betreft datum en plaats van de expositie.

 

Inschrijven voor deelname aan de schildersdagen is mogelijk per e-mail:  ravensteinseschildersdagen@kucora.nl  

per post: Hoogstraat 14a, 5352 LC Deursen-Dennenburg.

 

U hoeft alleen uw persoonlijke gegevens maar door te geven (naam, adres, tel.nr, e-mailadres)

download inschrijfformulier

Kosten voor deelname, voor 3 dagen, zijn € 40,00 per persoon.

Kosten 1 of meerdere losse dagen; € 15 per dag per persoon.

Uw kunt inschrijving vanaf heden tot uiterlijk 1 augustus 2017. Het inschrijfgeld uiterlijk voldoen vóór 15 augustus 2017, rekeningnummer: Rabobank rek.nr. NL50 RABO 0160 5703 36 t.n.v. KuCoRa o.v.v. Ravensteinse schildersdagen.

Na definitieve inschrijving ontvangt u, per mail, alle benodigde gegevens voor de door u gekozen dag(en).

Met vriendelijke groet, 
Organisatie Ravensteinse schildersdagen                                                       
Namens deze, Wil van Rijn

Wilt u de Ravensteinse schildersdagen bij uw collega’s onder de aandacht brengen?

Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.